My Tajwid : Alif Lam Qamariah

My Tajwid : Alif Lam Qamariah

Cara untuk mengenali Alif Lam Qamariah melalui 2 ciri iaitu terdapatnya Hamzal Wasol dan huruf Lam yang sukun (mati).

Cara untuk membacanya adalah dengan baris atas iaitu dengan sebutan AL.

Contoh ayat :

 Cara bacaan : Al-ham-du

Cara bacaan : Al-ki-taab / Zaa-li-kal-ki-taab