Dengung : Nun tiada tanda

Nampak sahaja huruf nun mati yang tiada tanda DENGUNG SAHAJA dengan kadar 2 harakat.

Jangan sebut NUN tepat pada makhrajnya dan bersedia menyebut huruf selepasnya