Category Archives: My Tajwid

My Tajwid : Alif Lam Qamariah

My Tajwid : Alif Lam Qamariah Cara untuk mengenali Alif Lam Qamariah melalui 2 ciri iaitu terdapatnya Hamzal Wasol dan huruf Lam yang sukun (mati). Cara untuk membacanya adalah dengan baris atas iaitu dengan sebutan AL. Contoh ayat : Cara bacaan : Al-ham-du Cara bacaan

Sticky Post

Kesalahan Dalam Membaca Al-Quran

Menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain Menukarkan baris kepada baris yang lain Membariskan huruf yang sukun (mati) atau mensukunkan huruf yang berbaris Menambah huruf atau menghilangkan huruf pada kalimah Menambah kadar harakat pada bacaan yang tidak terdapat harakat atau menghilangkan harakat pada bacaan yang