Category Archives: Express Tajwid Online

Dengung : Mim kecil

Nampak sahaja mim kecil yang menegak sama ada kedudukannya di atas huruf atau di bawah huruf perlulah DENGUNG dengan kadar 2 HARAKAT

Dengung : Nun tiada tanda

Nampak sahaja huruf nun mati yang tiada tanda DENGUNG SAHAJA dengan kadar 2 harakat. Jangan sebut NUN tepat pada makhrajnya dan bersedia menyebut huruf selepasnya Teknik untuk menghasilkan bunyi DENGUNG perlulah BERGURU

Dengung : Mim Bersabdu

Nampak sahaja mana-mana huruf bertemu dengan huruf MIM yang bersabdu DENGUNG SAHAJA dengan kadar 2 harakat.

Dengung : Nun Bersabdu

NUN BERSABDU Nampak sahaja apa-apa huruf yang bertemu dengan huruf nun yang bersabdu DENGUNG SAHAJA dengan kadar 2 HARAKAT

Pengenalan Dengung

Organ terpenting yang terlibat bagi bacaan dengung adalah hidung. Apabila hidung bermasalah, bacaan dengung juga akan terganggu. Dengung adalah 2 harakat 3 ciri dengung : Hidung 2 Harakat Bersedia huruf yang seterusnya