All posts by tajwidgo

My Tajwid : Alif Lam Qamariah

My Tajwid : Alif Lam Qamariah Cara untuk mengenali Alif Lam Qamariah melalui 2 ciri iaitu terdapatnya Hamzal Wasol dan huruf Lam yang sukun (mati). Cara untuk membacanya adalah dengan baris atas iaitu dengan sebutan AL. Contoh ayat : Cara bacaan : Al-ham-du Cara bacaan

Dengung : Nun tiada tanda

Nampak sahaja huruf nun mati yang tiada tanda DENGUNG SAHAJA dengan kadar 2 harakat. Jangan sebut NUN tepat pada makhrajnya dan bersedia menyebut huruf selepasnya Teknik untuk menghasilkan bunyi DENGUNG perlulah BERGURU

Pengenalan Dengung

Organ terpenting yang terlibat bagi bacaan dengung adalah hidung. Apabila hidung bermasalah, bacaan dengung juga akan terganggu. Dengung adalah 2 harakat 3 ciri dengung : Hidung 2 Harakat Bersedia huruf yang seterusnya

Sticky Post

Kesalahan Dalam Membaca Al-Quran

Menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain Menukarkan baris kepada baris yang lain Membariskan huruf yang sukun (mati) atau mensukunkan huruf yang berbaris Menambah huruf atau menghilangkan huruf pada kalimah Menambah kadar harakat pada bacaan yang tidak terdapat harakat atau menghilangkan harakat pada bacaan yang